Noticias

Xunta de Galicia investirá máis de 112,5 millóns de euros no período 2010-2013 en 88 accións de saneamento e abastecemento

Xunta de Galicia investirá máis de 112,5 millóns de euros no período 2010-2013 en 88 accións de saneamento e abastecemento en 56 concellos da provincia de Ourense

Consellería de Medio Ambiente | 22/10/09

En Galicia están en funcionamento na actualidade máis de 120 depuradoras e prevee a ampliación de tres das máis importantes

En Galicia están en funcionamento na actualidade máis de 120 depuradoras e prevee a ampliación de tres das máis importantes da comunidade autónoma

Consellería de Medio Ambiente | 21/10/09

Augas de Galicia esperará a ter finalizado o plan hidrolóxico galicia-costa para fixar a folla de ruta sobre os aproveitamento

Augas de Galicia esperará a ter finalizado o plan hidrolóxico galicia-costa para fixar a folla de ruta sobre os aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos galegos

Consellería de Medio Ambiente | 21/10/09